Tipografia SA

SCURT ISTORIC

TIPOGRAFIA S.A. este o societate comercială privată, pe acţiuni, având o tradiţie îndelungată în domeniul industriei poligrafice.

Organizaţia s-a înfiinţat în anul 1971, cu denumirea de Combinatul Poligrafic Casa Scânteii - Subunitatea Slobozia (TIPOGRAFIA Slobozia), având ca obiect de activitate tipărirea.

În anul 1992, în urma procesului de privatizare, organizaţia devine o societate cu capital integral privat, cu noua denumire de S.C. TIPOGRAFIA S.A.

După această etapă, S.C. TIPOGRAFIA S.A. şi-a lărgit paleta de servicii oferite, retehnologizandu-şi capacităţile de producţie şi reorganizându-se administrativ, în dorinţa de a se adapta nevoilor specifice pietei.

OBIECTE DE ACTIVITATE

După 40 ani de activitate neîntreruptă, TIPOGRAFIA S.A. este organizată în 4 departamente distincte:

  • TIPOGRAFIE – care are ca obiecte de activitate tipărirea şi activităţile conexe tipăririi, pe diverse tipuri de tehnologii, având azi posibilităţi multiple de tipar offset şi digital;
  • EDITURĂ – care oferă servicii editoriale complete;
  • ARHIVARE – care se ocupă cu prelucrarea şi depozitarea fondurilor de arhivă;
  • ÎNRĂMĂRI – în cadrul căruia se prestează servicii de înrămare de tablouri.

 

  • str. Filaturii nr. 3, CP. 920049
  • Slobozia, jud. Ialomita
  • tel.: 0243 231 888
  • fax: 0343 816 508
  • e-mail: office@tipografiasa.ro
  • www.tipografiasa.ro
Top